Velstyrtplanen for Borettslaget Velstyrtveien 1

Anbefalte tiltak med dato for når tiltakene bør være utført

Trykk på bildet eller fremdriftslinjene for mer informasjon.

Sjekkliste, Velstyrtplanen
 • Fasadevask, 31. mai 2022 12,5% 12,5%
 • Sjekke takrenner, 31. mai 2022 12,5% 12,5%
 • Tilstandsvurdering av vinduer, 30. juni 2022 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2022 50% 50%
 • Service på sanitæranlegg, 31. august 2022 50% 50%
 • Service på sanitæranlegg, 31. mars 2023 50% 50%
 • Oppussing av vaskekjeller, 30. april 2023 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2023 50% 50%
 • Elsjekk av fellesområder. 30. juni 2023 12,5% 12,5%
 • Service på sanitæranlegg, 31. mars 2024 50% 50%
 • Vurdering av vedlikeholdsbehov på fasade, 30. april 2024 50% 50%
 • Kamerainspeksjon ventilasjonskanaler, 30. mai 2024 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2024 50% 50%
 • Service på sanitæranlegg, 31. mars 2025 50% 50%
 • Elsjekk av fellesområder, 30. juni 2025 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2025 50% 50%
 • Service på sanitæranlegg. 31. mars 2026 50% 50%
 • Fasadevask, 30. april 2026 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2026 50% 50%
 • Service på sanitæranlegg, 31. mars 2027 50% 50%
 • Elsjekk av fellesområder, 30. juni 2027 12,5% 12,5%
 • Årskontroll brannvern, 30. juni 2027 50% 50%

Neste tiltak anbefales utført innen

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Rapporter og pristilbud

Rapport etter befaring, Velstyrtplanen

Befaringsrapport

Fasaderenovering, Velstyrtplanen

Pristilbud

Miljøkartlegging, Velstyrtplanen

Økonomi

Viktig informasjon for styret

Personlig ansvar som styremedlem, Velstyrtplanen

Personlig ansvar som styremedlem

Styrets ansvar for nødvendig vedlikehold, Velstyrtplanen

Styrets ansvar for nødvendig vedlikehold

Styrets ansvar for brannsikkerhet, Velstyrtplanen

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Referanser

Under arbeidet med Velstyrtplanen inviterer vi inn samarbeidspartnere for å komme med forslag til løsninger og gi dere konkrete pristilbud.

Bedriftene som er invitert med av oss er fagbedrifter med høy kompetanse innenfor sine fag.  Velstyrt vil følge opp styret framover og være behjelpelige med flere gode råd fra fagfolkene når dere trenger det. Ved spørsmål eller bestilling av en tjeneste tar dere kontakt med den som er oppgitt som kontaktpersonen deres i Velstyrt under fanen Kontaktinformasjon på denne siden.

Pristilbudene er gyldige i 12 uker fra utsendelsesdato. Tiltakene trenger ikke iverksettes i løpet av denne perioden, men må aksepteres for at dere skal få den oppgitte prisen. Om aksept skjer i etterkant av dette kan det være at prisene må endres.

Kontaktpersonen deres i Velstyrt er Hege Berg-Njerve. Hege er salgssjef og har denne kontaktinformasjonen:

Tlf: 938 10 829
E-post: hb@velstyrt.no

Velstyrt AS
Råkilveien 1
1710 Sarpsborg

Referanse Borettslaget Tormodsgate 6

Borettslaget Tormodsgate 6

Referanse Væringskleven 1 AS

Væringskleven 1 AS

Referanse Øvre Ljan Boligsameie IV

Øvre Ljan Boligsameie IV